Sponsor informatie

Sponsoren kunnen de deelnemers ondersteunen door een bedrag te doneren op het rekeningnummer NL66 RABO 01677.60.173 tnv Stichting Den Haag Texel. ovv het "Startnummer". (bijvoorbeeld Texel 4)

Indien u de actie in z'n algemeenheid wil sponsoren kan dit dmv een donatie  ovv DHTX

Het doel voor 2016 is de digitale wegwijzer. (lees meer)

Alle sponsoren krijgen een vermelding gerelateerd aan de betreffende deelnemer of DHTX in 1 overzicht.

Voor bedrijven die meer dan 500 euro doneren zetten wij het logo vast op de website.
Natuurlijk staan wij open voor andere mogelijkheden.
Wij zijn een ANBI instelling. Bedrijven/particulieren die meer dan 100 euro sponsoren kunnen we een faktuur doen toekomen.

Stichting Den Haag-Texel is tijdens kantooruren bereikbaar op 070-3570859
Buiten kantooruren en weekend op 06-14806635